Списък на монопрепарати


Вариолин (Variolinum)

Вератрум албум (Veratrum album)

Вератрум вириде (Veratrum viride)

Вербаскум (Verbascum Thapsus)

Вербена (Verbena)

Вибурнум (Viburnum opulus)

Винка минор (Vinca minor)