Акне

Перорална терапия: Траумил S / Traumeel S

Паренерална терапия: Траумил S / Traumeel S

Симптоматична терапия:
Хормил SN / Hormeel SN – регулиране дейността на ендокринните жлези
Ескулус композитум / Aesculus-Heel Tropfen – за активиране на периферното кръвообращение
Псоринохил Н / Psorinoheel – при устойчиви към терапията случаи
Тестис композитум / Testis compositum Heel – при терапия на пациенти от мъжки пол
Камилен-Салбе-Хил / Camilien salbe Heel S – за местна терапия (мехлем)

Хомеосиниатрия:
TR5, VB41 – Псоринохил Н / Psorinoheel, Траумил S / Traumeel S
V40, V62, F3, F8, GI4, GI6, GI11, VC12, RP6, R27, VB39 – Траумил S / Traumeel S
VG4, VC4, V32 – Тестис композитум / Testis compositum HeelКъм сайта