Амиотрофична латерална склероза

Перорална терапия:Галиум Хил / Galium Heel , Енгистол / Engystol Tabletten, Псоринохил Н / Psorinoheel, Траумил S / Traumeel S

Парентерална терапия:
Траумил S / Traumeel S, Коензим композитум / Coenzyme compositum heel , Убихинон композитум / Ubichinon compositum, Церебрум композитум N / Cerebrum compositum N
Симптоматична терапия:
Хормил SN / Hormeel SN – за регулация на съдържанието на хормоните
Хепил / Hepeel – за активация на дезинтоксикационните функции на черния дроб
Лимфомиозот / Lymphomyosot N Tropfen – дезинтоксикация и извеждане на шлаките от съединителната тъкан


Към сайта