Анозмия – загуба на обонянието

Перорална терапия:Галиум Хил / Galium Heel , Лимфомиозот / Lymphomyosot N Tropfen

Парентерална терапия:
Мукоза композитум / Mucosa compositum, Коензим композитум / Coenzyme compositum heel , Церебрум композитум, Плацента композитум / Placenta compositum, Овариум композитум / Ovarium compositum или Тестис композитум / Testis compositum Heel
Симптоматична терапия:
Еуфорбиум композитум / Euphorbium compositum – местна терапия (спрей) за нормализиране на функциите на лигавицата на носа
Хомеосиниатрия:
GI4, GI20, V7, PC3 – Мукоза композитум / Mucosa compositum, Коензим композитум / Coenzyme compositum heelКъм сайта