Астения

Перорална терапия:Галиум Хил / Galium Heel , Хепил / Hepeel, Хелидониум-Хомаккорд N / Helidonium Homaccord N, Берберис Хомаккорд / Berberis Homakord

Парентерална терапия:
Церебрум композитум N / Cerebrum compositum N, Плацента композитум / Placenta compositum
Симптоматична терапия:
Тестис композитум / Testis compositum Heel – за стимулация на ендокринната система при мъжете
Овариум композитум / Ovarium compositum – за стимулация на еднокринната система при жените
Хомеосиниатрия:
С3, С7, F3, VC6, VC12,GI11,E36 – Церебрум композитум N / Cerebrum compositum N
V32, VG4, VC3 – Тестис композитум / Testis compositum Heel
V31-33, VС6, RP6 – Овариум композитум / Ovarium compositumКъм сайта