Астма бронхиална

Перорална терапия:Галиум Хил / Galium Heel , Енгистол / Engystol Tabletten, Бронхалис Хил / Bronchalis-Heel, Лимфомиозот / Lymphomyosot N Tropfen, Люфел / Luffeel comp. Heuschnupfenspray

Парентерална терапия:
Траумил S / Traumeel S, Мукоза композитум / Mucosa compositum
Симптоматична терапия:
Тартефедрил N / Tartephedreel N tropfen – при катар (хрема) на дихателните пътища
Кралонин / Cralonin tropfen – при слабост на сърдечния мускул
Хелидониум-Хомаккорд N / Helidonium Homaccord N – при нарушения на функциите на черния дроб
Ренел / Reneel NT Tabletten – при нарушения на функциите на бъбреците
Хомеосиниатрия:
VС12, VС14, VС22, Р1, GI11, E4, E9, E36 – Траумил S / Traumeel S
V13, V20, V23, GI4, GI11, E9, E12, RP6, RP21 – Мукоза композитум / Mucosa compositumКъм сайта