Безпокойство

Перорална терапия:Валерианахил / Valeriana Heel, Нервохил / Nervoheel N Tabletten

Симптоматична терапия:
Кралонин / Cralonin tropfen – при пронизващи болки в областта на сърцето
Спаскуприл / Spascupreel – при спастични болкиКъм сайта