Блефарит

Перорална терапия:Окулохил / Oculoheel, Мукоза композитум / Mucosa compositum, Енгистол / Engystol Tabletten

Симптоматична терапия:
Псоринохил Н / Psorinoheel – при хронични възпаления
Траумил S / Traumeel S – при силни възпалителни реакцииКъм сайта