Болест на Крон

Перорална терапия:Нукс вомика Хомаккорд / Nux vomica homaccord, Траумил S / Traumeel S, Галиум Хил / Galium Heel , Хепил / Hepeel

Парентерална терапия:
Траумил S / Traumeel S, Мукоза композитум / Mucosa compositum
Симптоматична терапия:
Нервохил / Nervoheel N Tabletten – за терапия на психическите компоненти на заболяването
Спаскуприл / Spascupreel – при силни спазми
Псоринохил Н / Psorinoheel – при устойчиви към терапията форми на заболяването
Хомеосиниатрия:
VG4, VG19, VC4, VC6, VC12, GI10, R7 – Мукоза композитум / Mucosa compositum
VС12, Е25, Е36 – Траумил S / Traumeel S, Спаскуприл / SpascupreelКъм сайта