Болест на Шлатер

Перорална терапия:Калкохил / Calcoheel, Остеохил S / Osteoheel S

Парентерална терапия:
Плацента композитум / Placenta compositum
Хомеосиниатрия:
GI10, E36, V43 – Плацента композитум / Placenta compositum
Главоболие
Перорална терапия: Спигелон / Spigelon, Траумил S / Traumeel S, Ескулус композитум / Aesculus-Heel Tropfen, Ломфомиозот
Симптоматична терапия:
Вертигохил / Vertigoheel – при чувство на тежест в главата в съчетание с виене на свят
Спаскуприл / Spascupreel – при стрелкащо и спастично главоболие
Нукс вомика–Гомакорд – при главоболия, предизвикани от разстройство на функциите на черния дроб
Траумил S / Traumeel S – при главоболие след травми и сътресение на мозъка
Парентерална терапия: Плацента композитум / Placenta compositum, Церебрум композитумКъм сайта