Болест на Шойерман

В качеството на допълнителна терапия

Перорална терапия:Хина-Хомаккорд S / China Homaccord

Парентерална терапия:
Зил Т / Zeel, Дискус композитум / Discus compositum
Хомеосиниатрия:
VG14, V11, V23, V52, VB34 – Зил Т / Zeel, Дискус композитум / Discus compositum


Към сайта