Болков синдром

Симптоматична терапия:
Спигелон / Spigelon – при главоболие
Спаскуприл / Spascupreel – при пронизващо и спастично главоболие
Кралонин / Cralonin tropfen – при болки в областта на сърцето
Гастрикумил / Gastricumeel , Дуоденохил / Duodenoheel – при болки в стомаха
Хелидониум-Хомаккорд N / Helidonium Homaccord N – болки в областта на жлъчния мехур (в т.ч. в съчетание с колики)
Нукс вомика Хомаккорд / Nux vomica homaccord – при тенезми на червата
Берберис Хомаккорд / Berberis Homakord, Ренел / Reneel NT Tabletten – при болки в областта на бъбреците
Зил Т / Zeel, Дискус композитум / Discus compositum – болки при остеохондроза на гръбначния стълб
Траумил S / Traumeel S – болки при миогелозиКъм сайта