Бронхиектазии

Перорална терапия:Галиум Хил / Galium Heel , Бронхалис Хил / Bronchalis-Heel

Парентерална терапия:
Траумил S / Traumeel S, Мукоза композитум / Mucosa compositum
Хомеосиниатрия:
P2, R27, V13 – Траумил S / Traumeel S, Мукоза композитум / Mucosa compositum
Симптоматична терапия:
Лимфомиозот / Lymphomyosot N Tropfen – за регулиране циркулацията на лимфата
Тартефедрил N / Tartephedreel N tropfen – при спастична кашлицаКъм сайта