Бронхит

Перорална терапия:Тартефедрил N / Tartephedreel N tropfen, Бронхалис Хил / Bronchalis-Heel

Парентерална терапия:
Мукоза композитум / Mucosa compositum, Коензим композитум / Coenzyme compositum heel , Убихинон композитум / Ubichinon compositum, Траумил S / Traumeel S
Хомеосиниатрия:
V13, Р1, VС17, Р7, VG14, E36, E40 – Мукоза композитум / Mucosa compositum, Коензим композитум / Coenzyme compositum heel
Р1, Р7, V13 – Траумил S / Traumeel S
V60, GI4 – Лимфомиозот / Lymphomyosot N Tropfen
Р1, Р3, R17, R25, R27 – Тонзила композитум / Tonsilla compositum Heel
Симптоматична терапия:
Галиум Хил / Galium Heel , Енгистол / Engystol Tabletten – за активиране на неспецифичния имунитет при хронични заболявания
Лимфомиозот / Lymphomyosot N Tropfen – за извеждане на „шлаките“ от съединителната тъкан
Псоринохил Н / Psorinoheel – при устойчиви към лечението форми на заболяването
Тонзила композитум / Tonsilla compositum Heel – при емфизема, астмаКъм сайта