Церебрален конвулсивен синдром - (само след лекарски преглед, като допълващо лечение)

Перорална терапия:Галиум Хил / Galium Heel , Спаскуприл / Spascupreel

Парентерална терапия:
Церебрум композитум N / Cerebrum compositum N, Псоринохил Н / Psorinoheel, Убихинон композитум / Ubichinon compositum
Симптоматична терапия:
Хепил / Hepeel – за активиране на детоксичните функции на черния дроб
Коензим композитум / Coenzyme compositum heel – за активиране на клетъчното дишане
Хомеосиниатрия:
IG3, V62 – Коензим композитум / Coenzyme compositum heel
IG5, IG8, V15, V16, V63, TR10, TR12, GI6, RP4, VC14, VC15 – Церебрум композитум N / Cerebrum compositum N, Псоринохил Н / PsorinoheelКъм сайта