Цервикален синдром - (само след лекарски преглед, като допълващо лечение)

Перорална терапия:Ескулус композитум / Aesculus-Heel Tropfen, Вертигохил / Vertigoheel

Парентерална терапия:
Дискус композитум / Discus compositum, Траумил S / Traumeel S
Симптоматична терапия:
Спигелон / Spigelon – при мускулно напрежение
Хомеосиниатрия:
V10, V11, V13, V40, V60, GI4, GI10, P7, VB20, VB21, VB38, VG13, VG14 – Траумил S / Traumeel S, Дискус композитум / Discus compositumКъм сайта