Червен вятър - (само след лекарски преглед, като допълващо лечение)

Перорална терапия:Траумил S / Traumeel S, Ескулус композитум / Aesculus-Heel Tropfen, Лимфомиозот / Lymphomyosot N Tropfen

Парентерална терапия:
Ехинацея композитум SN / Echinacea compositum SN, Тонзила композитум / Tonsilla compositum Heel, Плацента композитум / Placenta compositum
Симптоматична терапия:
Камилен-Салбе-Хил / Camilien salbe Heel S – местна терапия на възпалителни усложненияКъм сайта