Цироза на черния дроб (само след лекарски преглед, като допълващо лечение)

Перорална терапия:Хепил / Hepeel, Енгистол / Engystol Tabletten, Траумил S / Traumeel S, Берберис Хомаккорд / Berberis Homakord

Парентерална терапия:
Хепар композитум / Hepar compositum , Коензим композитум / Coenzyme compositum heel , Убихинон композитум / Ubichinon compositum, Мукоза композитум / Mucosa compositum
Хомеосиниатрия:
RP13, F2, F3, F8, V18, V19, V23, V49, VB26 – Хепар композитум / Hepar compositum , Убихинон композитум / Ubichinon compositum, Коензим композитум / Coenzyme compositum heelКъм сайта