Цистит - (само след лекарски преглед, като допълващо лечение)

Перорална терапия:Ренел / Reneel NT Tabletten, Берберис Хомаккорд / Berberis Homakord, Траумил S / Traumeel S

Парентерална терапия:
Траумил S / Traumeel S, Мукоза композитум / Mucosa compositum, Солидаго композитум / Solidago compositum
Симптоматична терапия:
Популус композитум SR / Populus compositum SR – при симптоми на раздразнение на пикочните пътища
Ехинацея композитум SN / Echinacea compositum SN – за обща активизация на имунитета
Хомеосиниатрия:
VC3, V22, V28, V40 – Траумил S / Traumeel S, Мукоза композитум / Mucosa compositum
R6, R7, R10, VC6, E27, E28, E39, F2, F3, F8, V32, V33 – Солидаго композитум / Solidago compositum, Ехинацея композитум SN / Echinacea compositum SN, Мукоза композитум / Mucosa compositumКъм сайта