Дакриоцистит

Перорална терапия:Траумил S / Traumeel S

Парентерална терапия:
Траумил S / Traumeel S
Симптоматична терапия:
Траумил S / Traumeel S – за местна терапия при изразени възпаления
Мукоза композитум / Mucosa compositum – при хроничен процес
Хомеосиниатрия:
PC8, PC9, V1, GI4, GI11 – Траумил S / Traumeel SКъм сайта