Ечемик

Перорална терапия:Траумил S / Traumeel S, Хепил / Hepeel, Берберис Хомаккорд / Berberis Homakord

Парентерална терапия:
Траумил S / Traumeel S, Ехинацея композитум SN / Echinacea compositum SN, Кутис композитум / Cutis compositum
Симптоматична терапия:
Траумил S / Traumeel S – за местна терапия (мехлем)
Камилен-Салбе-Хил / Camilien salbe Heel S – за местна терапия (мехлем)
Жълтеница младежка интермитентна
Хомеосиниатрия:
VB23, V18, V19, VG9, RT6, VC12, F13 – Хепар композитум / Hepar compositumКъм сайта