Екземи

Перорална терапия:Графитес-Гомакорд, Швеф-Хил / Schwef Heel

Симптоматична терапия:
Хепил / Hepeel, Хепар композитум / Hepar compositum – активиране функциите на черния дроб
Кутис композитум / Cutis compositum – за активиране функциите на кожата
Солидаго композитум / Solidago compositum – за активизиране работата на бъбреците
Лимфомиозот / Lymphomyosot N Tropfen – за извеждане на шлаките от мезенхима
Хомеосиниатрия:
GI4, GI11, V13, V40 – Кутис композитум / Cutis compositum
P7, R7 – Коензим композитум / Coenzyme compositum heel
E36, GI4, GI11 – Лимфомиозот / Lymphomyosot N Tropfen
V23, R2, R7 – Солидаго композитум / Solidago compositum
V18, F2, F13, F14, RP9, RP10 – Хепар композитум / Hepar compositumКъм сайта