Елефантиазис

Перорална терапия:Лимфомиозот / Lymphomyosot N Tropfen, Галиум Хил / Galium Heel

Симптоматична терапия:
Траумил S / Traumeel S – при наличие на възпалителни процеси
Ескулус композитум / Aesculus-Heel Tropfen – за активиране на кръвоснабдяването, а също така при венозен застой
Солидаго композитум / Solidago compositum – за активиране на дренажните функции на бъбреците
Псоринохил Н / Psorinoheel – при хронични форми на заболяването, устойчиви към провежданата терапия
Тонзила композитум / Tonsilla compositum Heel – за активиране на цялата лимфатична система
Плацента композитум / Placenta compositum – за активиране на кръвоснабдяването
Кутис композитум / Cutis compositum – за регенерация на кожата
Коензим композитум / Coenzyme compositum heel – като фактор на цикъла на лимонената киселина за активиране обмяната на веществаКъм сайта