Ендометриоза

Перорална терапия:Гинекохил / Gynecoheel, Хормил SN / Hormeel SN, Спаскуприл / Spascupreel

Парентерална терапия:
Траумил S / Traumeel S, Мукоза композитум / Mucosa compositum
Хомеосиниатрия:
VC6, RP6, F3, E25, E29, V20, V23, R8 – Мукоза композитум / Mucosa compositum, Овариум композитум / Ovarium compositum
F3, R3 – Траумил S / Traumeel S
V20, V23, E36, RP6 – Овариум композитум / Ovarium compositumКъм сайта