Фарингит

Перорална терапия:Траумил S / Traumeel S, Тартефедрил N / Tartephedreel N tropfen

Симптоматична терапия:
Ангин Хил СД / Angin-Heel SD – при зачервяване на гърлото
Псоринохил Н / Psorinoheel – при хронични форми на заболяванетоКъм сайта