Фрактури на костите

Перорална терапия:Траумил S / Traumeel S, Калкохил / Calcoheel, Остеохил S / Osteoheel S

Парентерална терапия:
Траумил S / Traumeel S, Коензим композитум / Coenzyme compositum heel , Убихинон композитум / Ubichinon compositum
Хомеосиниатрия:
VB34, VB39, V11, V21, V23, VG13, VG14 – Траумил S / Traumeel SКъм сайта