Гастрит

Перорална терапия:Гастрикумил / Gastricumeel , Хепил / Hepeel

Парентерална терапия:
Мукоза композитум / Mucosa compositum
Симптоматична терапия:
Нукс вомика Хомаккорд / Nux vomica homaccord – при злоупотреба с алкохол и никотин
Спаскуприл / Spascupreel – при спастични състояния
Хомеосиниатрия:
Е25, Е36, VС12, МС6,RP9 – Мукоза композитум / Mucosa compositum, Нукс-вомика-Гомакорд
Е25, VС12 – Спаскуприл / SpascupreelКъм сайта