Гингивит

Перорална терапия:Траумил S / Traumeel S

Парентерална терапия:
Ехинацея композитум SN / Echinacea compositum SN, Траумил S / Traumeel S, Мукоза композитум / Mucosa compositum, Тонзила композитум / Tonsilla compositum Heel
Хомеосиниатрия:
С5, МС7, Е36, GI2, GI4 – Ехинацея композитум SN / Echinacea compositum SN
VC23, VC24, E4, E6, E7 – Траумил S / Traumeel S, Мукоза композитум / Mucosa compositum
Местна терапия:
Камилен-Салбе-Хил / Camilien salbe Heel SКъм сайта