Гломерулонефрит

Перорална терапия:Ренел / Reneel NT Tabletten, Енгистол / Engystol Tabletten

Парентерална терапия:
Коензим композитум / Coenzyme compositum heel , Убихинон композитум / Ubichinon compositum, Ехинацея композитум, Тонзила композитум / Tonsilla compositum Heel
Симптоматична терапия:
Лимфомиозот / Lymphomyosot N Tropfen – извеждане на шлаки; възпрепятства образуването на отоци
Апис Хомаккорд / Apis homacord – при албуминурияКъм сайта