Грип

Перорална терапия:Гирил / Gireel, Траумил S / Traumeel S, Енгистол / Engystol Tabletten

Симпоматична терапия:
Ангин Хил СД / Angin-Heel SD – при ангина на сливиците
Тартефедрил N / Tartephedreel N tropfen – при хрема на дихателните пътища, бронхити
Еуфорбиум композитум / Euphorbium compositum – при ринит, синузитКъм сайта