Хемороиди

Перорална терапия:Нукс вомика Хомаккорд / Nux vomica homaccord, Ескулус композитум / Aesculus-Heel Tropfen

Парентерална терапия:
Мукоза композитум / Mucosa compositum, Плацента композитум / Placenta compositum, Коензим композитум / Coenzyme compositum heel
Симпоматична терапия:
Траумил S / Traumeel S – като противовъзпалително, обезболяващо, антитромбично средство; при фистули
Хамамелис Салбе Хил / Hamamelis Heel – в качеството на местна терапия
Швеф-Хил / Schwef Heel – хемороиди с отделяне на слуз
Хомеосиниатрия:
V30, V57, VG1 – Траумил S / Traumeel S, Мукоза композитум / Mucosa compositum, Плацента композитум / Placenta compositumКъм сайта