Херния

Перорална терапия:: Спаскуприл / Spascupreel, Траумил S / Traumeel S

Парентерална терапия:
Траумил S / Traumeel S, Хепил / Hepeel
Симптоматична терапия:
Нукс вомика Хомаккорд / Nux vomica homaccord – профилактика на рецидиви, особено при склонност към запек
Хомеосиниатрия:
VС4, VС6, RP4, RP5, RP6, F3 – Траумил S / Traumeel SКъм сайта