Херпес на роговицата - (само след лекарски преглед, като допълващо лечение)

Перорална терапия:Траумил S / Traumeel S, Енгистол / Engystol Tabletten

Парентерална терапия:
Траумил S / Traumeel S, Ехинацея композитум SN / Echinacea compositum SN, Тонзила композитум / Tonsilla compositum Heel, Мукоза композитум / Mucosa compositum, Плацента композитум / Placenta compositum, Убихинон композитум / Ubichinon compositum
Симптоматична терапия:
Спигелон / Spigelon – при снемане на болковите усещания
Лимфомиозот / Lymphomyosot N Tropfen – при отоци
Хомеосиниатрия:
Е4, V2, TR15, TR21, VB2, VB3, VB6, VB10 – Траумил S / Traumeel S
V18, V20, V23, VB34, E36, F3, GI4 – Ехинацея композитум SN / Echinacea compositum SNКъм сайта