Хипертония

Перорална терапия:Валерианахил / Valeriana Heel, Нервохил / Nervoheel N Tabletten

Парентерална терапия:
Кор композитум Н, Церебрум композитум
Симптоматична терапия:
Хепил / Hepeel, Хепар композитум / Hepar compositum – при нарушение на функциите на черния дроб
Кралонин / Cralonin tropfen – при последствия на поражения на сърдечния мускул
Вертигохил / Vertigoheel – при световъртежи
Ренел / Reneel NT Tabletten, Солидаго композитум / Solidago compositum – за активизиране на дезинтоксиционните и дренажни функции
Хомеосиниатрия:
GI11, E36, PC3, F3 – Плацента композитум / Placenta compositum
F3, F13, F14, V18 – Хепар композитум / Hepar compositum
R3, R7, V23 – Солидаго композитум / Solidago compositumКъм сайта