Хълцане

Симптоматична терапия:
Гастрикумил / Gastricumeel , Дуоденохил / Duodenoheel, Нукс вомика Хомаккорд / Nux vomica homaccord, Спаскуприл / Spascupreel, Хепил / Hepeel – при разстройства при храносмилането и заболявания на черватаКъм сайта