Бъбречно-каменни колики

Перорална терапия:Спаскуприл / Spascupreel

Парентерална терапия:
Траумил S / Traumeel S
Симптоматична терапия:
Берберис Хомаккорд / Berberis Homakord – за терапия на синдрома на раздразнение на пикочните пътища
Ренел / Reneel NT Tabletten – при възпаление на пикочните пътища в съчетание с образуване на камъни или без тях
Солидаго композитум / Solidago compositum – като диуретик
Мукоза композитум / Mucosa compositum – при нарушение функциите на лигавиците
Хомеосиниатрия:
R3, R6, R10, V21-28, V52, VB25, VB26 – Траумил S / Traumeel S, Спаскуприл / Spascupreel
RP4, RP6, E36, V23, VC3, V10 – Солидаго композитум / Solidago compositum
GI11, V23, RP4, E36 – Мукоза композитум / Mucosa compositumКъм сайта