Кистозен бъбрек

Перорална терапия:Популус композитум SR / Populus compositum SR, Лимфомиозот / Lymphomyosot N Tropfen

Парентерална терапия:
Траумил S / Traumeel S, Солидаго композитум / Solidago compositum, Коензим композитум / Coenzyme compositum heel , Убихинон композитум / Ubichinon compositum
Хомеосиниатрия:
R6, R7, R10, VC4, VC6, E38, V23 – Солидаго композитум / Solidago compositum
VG2, VG4, V22-28 – Траумил S / Traumeel SКъм сайта