Контрактура на Дюпюитрен

Перорална терапия:Хепил / Hepeel

Парентерална терапия:
Траумил S / Traumeel S, Кутис композитум / Cutis compositum , Хепар композитум / Hepar compositum
Симптоматична терапия:
Траумил S / Traumeel S – при местни възпалителни реакции и болеви синдром
Дискус композитум / Discus compositum, Коензим композитум / Coenzyme compositum heel – за активизиране на метаболизма
Хомеосиниатрия:
GI3, GI4, MC7 – Траумил S / Traumeel S, Коензим композитум / Coenzyme compositum heelКъм сайта