Ксерофталмия

Парентерална терапия:
Мукоза композитум / Mucosa compositum, Коензим композитум / Coenzyme compositum heel , Убихинон композитум / Ubichinon compositum
Хомеосиниатрия:
PC6, PC9, GI4, VB20, VB37, R3, V17, V19, E36 – Мукоза композитум / Mucosa compositum, Коензим композитум / Coenzyme compositum heel , Убихинон композитум / Ubichinon compositum



Към сайта