Ларингит

Перорална терапия:Траумил S / Traumeel S, Енгистол / Engystol Tabletten, Ангин-Хел, Гирил / Gireel

Парентерална терапия:
Мукоза композитум / Mucosa compositum, Тонзила композитум / Tonsilla compositum Heel
Симптоматична терапия:
Тартефедрил N / Tartephedreel N tropfen – низходящ катар на дихателните пътища
Бронхалис Хил / Bronchalis-Heel – при хроничен катар на пушач
Апис Хомаккорд / Apis homacord – като отхрачващо средство
Хомеосиниатрия:
GI11, P5, R6, E5, TR16, PC97, PN44 – Мукоза композитум / Mucosa compositumКъм сайта