Псевдокруп (Ларингоспазъм) - Спешно състояние, изискващо незабавна лекарска помощ!

Перорална терапия:Траумил S / Traumeel S, Спаскуприл / Spascupreel

Парентерална терапия:
Траумил S / Traumeel S, Мукоза композитум / Mucosa compositum, Лимфомиозот / Lymphomyosot N Tropfen
Симптоматична терапия:
Хепар композитум / Hepar compositum – за активизиране на функцията на черния дроб
Хомеосиниатрия:
VG15, VC23, E9, V12, GI4, P8 – Траумил S / Traumeel S
E40, V23, R7, R27 – Мукоза композитум / Mucosa compositumКъм сайта