Лъчеви/радиационни поражения

Перорална терапия:Траумил S / Traumeel S

Парентерална терапия:
Траумил S / Traumeel S, Коензим композитум / Coenzyme compositum heel , Убихинон композитум / Ubichinon compositum
Симптоматична терапия:
Берберис Хомаккорд / Berberis Homakord, Ренел / Reneel NT Tabletten – при поражения на пикочния мехур
Траумил S / Traumeel S – при поражения на кожата (мехлем)
Камилен-Салбе-Хил / Camilien salbe Heel S – при изгаряния, включително слънчеви (местна терапия)
Хомеосиниатрия:
VG14, P7, GI4, GI11, E36, E37 - Траумил S / Traumeel S, Убихинон композитум / Ubichinon compositum, Коензим композитум / Coenzyme compositum heelКъм сайта