Метеоризъм

Перорална терапия:Хепил / Hepeel, Лептандра композитум / Leptandra compositum Heel, Гастрикумил / Gastricumeel , Нукс вомика Хомаккорд / Nux vomica homaccord

Парентерална терапия:
Хепар композитум / Hepar compositum , Мукоза композитум / Mucosa compositum
Симптоматична терапия:
Берберис Хомаккорд / Berberis Homakord – при наличие на холангит, холецистит, жлъчно-каменна болест в съчетание с колики; заболявания на черния дроб, метеоризъм, чувство на тежест в стомаха.
Хомеосиниатрия:
RP4, F3, F14, VB41 – Хепар композитум / Hepar compositum
VC4, VC6, VC12, E25, V20, V23, RP3 – Мукоза композитум / Mucosa compositumКъм сайта