Мигрена

Перорална терапия:Спигелон / Spigelon, Псоринохил Н / Psorinoheel, Хепил / Hepeel, Енгистол / Engystol Tabletten

Симптоматична терапия:
Нукс вомика Хомаккорд / Nux vomica homaccord – при ангиопаралитични форми на мигрена в съчетание със зачервяване на лицето, свиване на зениците, общо втрисане (пристъпите се наблюдават основно сутрин), след неправилна диета, след умствено пренапрежение; потискаща и пронизваща болка, при която е невъзможно да се докосне главата
Пулсатила композитум / Pulsatila compositum – при разстройства на менструалния цикъл и редовно повтарящи се мигрени
Коензим композитум / Coenzyme compositum heel , Убихинон композитум / Ubichinon compositum – активизиране на клетъчния метаболизъм
Хепар композитум / Hepar compositum – за активиране на дезинтоксициращите функции
Церебрум композитум N / Cerebrum compositum N – за регулиране на вегетативната нервна система
Хомеосиниатрия:
F3, VB41 – Хепар композитум / Hepar compositum
VB20, GI4, TR5 – Нукс вомика Хомаккорд / Nux vomica homaccord
VC4, VC6, VC17 – Коензим композитум / Coenzyme compositum heel , Убихинон композитум / Ubichinon compositum
V17, V18, E36 – Пульсатила композитумКъм сайта