Миопатия

Перорална терапия:Цель Т, Траумил S / Traumeel S, Галиум Хил / Galium Heel

Симптоматична терапия:
Спаскуприл / Spascupreel – при повишен мускулен тонус, гърчове
Траумил S / Traumeel S – при местна терапия на болестния синдром
Ескулус композитум / Aesculus-Heel Tropfen – при нарушения на кръвообращението, при ревматична полимиалгия
Убихинон композитум / Ubichinon compositum, Коензим композитум / Coenzyme compositum heel , Дискус композитум / Discus compositum – за активизиране обмена на вещества и функции на ферменти
Плацента композитум / Placenta compositum – за стимулация на кръвообращението
Псоринохил Н / Psorinoheel – за терапия на хронични, устойчиви към лечението процеси
Хомеосиниатрия:
С7, Р9, V23, RP2, MC6, VG11, VG14, VB34, F8, GI11 – Убихинон композитум / Ubichinon compositum, Коензим композитум / Coenzyme compositum heel , Плацента композитум / Placenta compositumКъм сайта