Муковисцидоза - ( допълващо основното лечение)

Парентерална терапия:
Тонзила композитум / Tonsilla compositum Heel, Ехинацея композитум SN / Echinacea compositum SN
Симптоматична терапия:
Бронхалис Хил / Bronchalis-Heel, Тартефедрил N / Tartephedreel N tropfen – при белодробна форма на заболяването
Лептандра композитум / Leptandra compositum Heel – за терапия на недостатъчност на панкреаса
Мукоза композитум / Mucosa compositum – за активиране функциите на лигавиците
Момордика композитум / Momordica compositum – при фиброза на панкреаса
Симптоматична терапия:
Р7, R6, V13, VC17 – Мукоза композитум / Mucosa compositumКъм сайта