Незадържане на урина

Перорална терапия:Сабал Хомаккорд / Sabal Homaccord, Ренел / Reneel NT Tabletten, Нервохил / Nervoheel N Tabletten

Парентерална терапия:
Солидаго композитум / Solidago compositum
Хомеосиниатрия:
V21, V22, V28, V31, V40, R2, R7, F2, F3, F8, VC3, VC4, VC6, VG2, VG4 – Солидаго композитум / Solidago compositum, Траумил S / Traumeel SКъм сайта