Оточен синдром - ( допълващо основното лечение, след лекарски преглед)

Перорална терапия:Лимфомиозот / Lymphomyosot N Tropfen, Апис Хомаккорд / Apis homacord

Парентерална терапия:
Солидаго композитум / Solidago compositum
Хомеосиниатрия:
R3, R7, V23, TR6, VB34 – Солидаго композитум / Solidago compositumКъм сайта