Панкреатит - ( допълващо основното лечение, след лекарски преглед)

Перорална терапия:Дуоденохил / Duodenoheel, Спаскуприл / Spascupreel, Хелидониум-Хомаккорд N / Helidonium Homaccord N

Парентерална терапия:
Лептандра композитум / Leptandra compositum Heel, Момордика композитум / Momordica compositum, Убихинон композитум / Ubichinon compositum, Коензим композитум / Coenzyme compositum heel , Траумил S / Traumeel S
Хомеосиниатрия:
RP3, RP8, V20, V21, E25, E36, GI10 – Момордика композитум / Momordica compositumКъм сайта