Парези - ( допълващо основното лечение, след лекарски преглед)

Перорална терапия:Галиум Хил / Galium Heel

Симптоматична терапия:
Спаскуприл / Spascupreel – при спастични парези
Плацента композитум / Placenta compositum, Ескулюс композитул, Церебрум композитум N / Cerebrum compositum N – при периферни парези
Нукс вомика Хомаккорд / Nux vomica homaccord – парези след операция на червата
Коензим композитум / Coenzyme compositum heel , Убихинон композитум / Ubichinon compositum - за активиране на ферментните системи на цикъла на лимонената киселина
Хомеосиниатрия:
Пареза на ръцете – GI4, GI5, GI11, GI14, IG5, IG10, IG11, IG14, MC5, P6, P7, VB21, TR5 – Плацента композитум / Placenta compositum, Церебрум композитум N / Cerebrum compositum N, Убихинон композитум / Ubichinon compositum, Коензим композитум / Coenzyme compositum heel
Пареза на краката – VB34, VB43, V31, V40, E33, E36, RP9, TR5 – Плацента композитум / Placenta compositum, Церебрум композитум N / Cerebrum compositum N, Убихинон композитум / Ubichinon compositum, Коензим композитум / Coenzyme compositum heelКъм сайта